Number of the records: 1  

Rozpoznawanie przez uczniów stylów komunikacyjnych nauczycieli

  1. Rozpoznawanie przez uczniów stylów komunikacyjnych nauczycieli / Aleksander Sztejnberg, Szymon Piotrowski .
    In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 19-25 .
    article

    article

Number of the records: 1