Number of the records: 1  

Komparace scénářů budoucnosti školství a některých aspektů české mateřské školy

  1. Komparace scénářů budoucnosti školství a některých aspektů české mateřské školy / Soňa Koťátková .
    In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 39-46 .
    article

    article

Number of the records: 1