Number of the records: 1  

The European patient of the future and his reguirements to the system of the healthcare

  1. Žejdlová, Andrea

    The European patient of the future and his reguirements to the system of the healthcare = Evropský pacient budoucnosti a jeho požadavky na systém zdravotní péče / Andrea Žejdlová. -- V tištěném sborníku pouze abstrakt článku, plný text k dispozici na CD-ROM.
    In: Hradecké ekonomické dny 2008. -- Vyd. 1.. -- 168 s. + 1 CD-ROM. -- 978-80-7041-202-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2008. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- s. 167.

    zdravotnictví * zdravotní péče * zdravotnické systémy * kvalita služeb * pacienti * Evropa * články ze sborníku
Number of the records: 1