Number of the records: 1  

Aktuální trendy ICT ve výuce chemie XX

  1. Aktuální trendy ICT ve výuce chemie (2010 : Hradec Králové, Česko)

    Aktuální trendy ICT ve výuce chemie XX. : sborník abstraktů 20. Mezinárodního semináře o výuce chemie = Current trends of ICT in chemistry education : book of the abstract of the 20th International workshop on chemistry education / [editoval Martin Bílek]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- 70 s. -- Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta. -- Sborník obsahuje pouze abstrakty příspěvků z konference. -- Část. anglický, polský a slovenský text. -- ISBN : 978-80-7435-082-5 (brož.).
    I. Bílek, Martin, 1964- II. Univerzita Hradec Králové. Přírodovědecká fakulta


    chemie * počítačem podporovaná výuka * technologie vzdělávání * vyučování chemie * didaktika chemie * výukový software * sborníky konferencí

Number of the records: 1