Number of the records: 1  

Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách

  1. Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách = Information literacy and education of the chemistry teachers in the new conditions / Dana Kričfaluši.
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. -- Vyd. 1.. -- 600 s.. -- 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- s. 458-466 : 1 tab., 1 schéma.

    učitelé * vzdělávání učitelů * informační gramotnost * pregraduální příprava * české školství * projekty * články ze sborníku
Number of the records: 1