Number of the records: 1  

Interactive teaching and learning chemistry with the use of an interactive whiteboard

  1. Interactive teaching and learning chemistry with the use of an interactive whiteboard / Małgorzata Bartoszewicz.
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- s. 221-225 : obr.

    vyučování chemie * didaktika chemie * aktivizační metody ve výuce * interaktivní tabule * didaktická technika * články ze sborníku
Number of the records: 1