Number of the records: 1  

Molekulární vizualizace rostlinných barviv

  1. Matúšů, Markéta

    Molekulární vizualizace rostlinných barviv = Molecular visualization of natural dyes from plants / Markéta Matúšů, Jan Grégr.
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- s. 281-285 : il.
    I. Grégr, Jan, 1941-


    molekulární chemie * organická chemie * rostliny * rostlinná barviva * molekulové modelování * vizualizace (počítačová grafika) * články ze sborníku
Number of the records: 1