Number of the records: 1  

Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

  1. Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti (3. : 2005 : Trnava, Slovensko)

    Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti = Collection contributions of the 3rd International conference on Hospice and Palliative Care : Trnava 16.4.2005 / [zostavovateľ Martina Žáková, Nadežda Kovalčíková, Ján Pavlíček]. -- 1. vyd. -- Bratislava : Oto Németh, 2005. -- 348 s. : il. -- Nad názvem: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra dobrovoľníctva. -- Část. český a anglický text. -- ISBN : 80-88949-84-X (brož.).
    I. Žáková, Martina II. Kovalčíková, Nadežda III. Pavlíček, Ján IV. Trnavská univerzita (1992). Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce


    zdravotně-sociální péče * péče o umírající * nevyléčitelně nemocní * hospice * hospicová péče * paliativní péče * sborníky konferencí

Number of the records: 1