Number of the records: 1  

K problému axiologických základov sociálnej práce

  1. Sedová, Tatiana

    K problému axiologických základov sociálnej práce / Tatiana Sedová.
    In: Etika sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- Texty k sociální práci. -- s. 196-202.

    morální hodnoty * sociální práce * sociální etika * axiologie * články ze sborníku
Number of the records: 1