Number of the records: 1  

Proměny hodnot současné společnosti ve světle životních vzorů současných dětí

  1. Stašová, Leona

    Proměny hodnot současné společnosti ve světle životních vzorů současných dětí / Leona Stašová.
    In: Etika sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- Texty k sociální práci. -- s. 295-299 : 1 graf, 2 tab.

    morální hodnoty * hodnoty * hodnotová orientace * děti a mládež * články ze sborníku
Number of the records: 1