Number of the records: 1  

Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn

  1. Trousil, Michal, 1979-

    Význam cestovního ruchu v komunitní práci v kontextu stávajících společenských zněn = The importance of tourism in community work in the context of current social changes / Michal Trousil.
    In: Etika sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 488 s.. -- 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- Texty k sociální práci. -- s. 316-321.

    cestovní ruch * komunitní práce * agroturistika * města * venkovský cestovní ruch * články ze sborníku
    338.48
Number of the records: 1