Number of the records: 1  

Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011

  1. E-learning 2011 (Hradec Králové, Česko)

    Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 / [editorka Ivana Šimonová]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. -- 214 s. : il. -- "Konferenci a soutěž uspořádala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hardec Králové ... ve dnech 8. až 10. listopadu 2011"--s. 3. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- Část. anglický a slovenský text. -- ISBN : 978-80-7435-153-2 (brož.).
    I. Šimonová, Ivana, 1956- II. Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu


    vzdělávání * e-learning * technologie vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * multimediální výukové programy * online kurzy * sborníky konferencí

Number of the records: 1