Number of the records: 1  

Acta Comeniana

  1. Acta

    Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. XX/2 (1961) / [vedoucí redaktor Otokar Chlup]. -- Praha : Pedagogický ústav J. A. Komenského, 1961. -- S. 149-272, 28 s. : il., faksim. -- Název z obálky. -- Přívazek k: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. XX/1 (1961). -- Část. německý, ruský, francouzský, italský, slovenský, anglický a polský text, ruská, česká a anglická resumé.
    I. Chlup, Otokar, 1875-1965 II. Pedagogický ústav J.A. Komenského (Československá akademie věd)


    Komenský, Jan Amos, 1592-1670 * 17. století * komeniologie * sborníky

Number of the records: 1