Number of the records: 1  

Stavební právo. Bulletin

  1. Stavební

    Stavební právo. Bulletin. -- Roč. 2011, č. 1-4 (2011). -- Praha : ARCH,. -- cca. 6x ročně vychází neperiodická monotematická monografie, 4x ročně Bulletin. -- ISSN : 1211-6386.

    stavebnictví * právo * stavební právo * právní předpisy
    69 * 34 * 050