Number of the records: 1  

Žáci se speciální vzdělávací potřebou

  1. Friedmann, Zdeněk, 1946-

    Žáci se speciální vzdělávací potřebou : profesní orientace - dílčí výsledky výzkumu = Pupils with special educational needs : vocation guidance - preliminary research results / Friedmann Zdeněk. -- V tištěném sborníku pouze abstrakt článku, plný text dostupný na CD-ROM.
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Vyd. 1.. -- 30 s. +. -- ISSN 1214-0554. -- 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- s. 15.

    profesní poradenství * volba povolání * žáci * základní školy * profesní orientace * integrace * články ze sborníku
Number of the records: 1