Number of the records: 1  

Občanství jako východisko pro sociální fungování

  1. Lašek, Jan, 1950-

    Občanství jako východisko pro sociální fungování / Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová.
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. -- Vyd. 1.. -- 682 s.. -- 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- Texty k sociální práci. -- s. 271-278 : 8 tab.
    I. Loudová, Irena, 1960- II. Vondroušová, Jindra, 1981-


    občanství * seberealizace * hodnotová orientace * názory a postoje * dotazníky * články ze sborníku
Number of the records: 1