Number of the records: 1  

The culture of Western Europe

  1. The culture of Western Europe : nineteenth and twentieth centuries / George L. Mosse. -- 3rd ed. -- Boulder : Westview Press, 1988. -- 430 s. -- ISBN : 0-8133-0623-X (brož.). -- 0-8133-0736-8.

    19.-20. století * kulturní dějiny * společnost * evropská kultura * Evropa západní

Number of the records: 1