Number of the records: 1  

Attitude of mathematics teacher towards the use of computer technology in classroom

  1. Afzal, Muhammad Tanveer

    Attitude of mathematics teacher towards the use of computer technology in classroom / Muhammad Tanveer Afzal, Muhammad Azeem. -- V tištěném sborníku pouze abstrakt článku, plný text dostupný na CD-ROM.
    In: Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. -- x, 46 s. + 1 CD-ROM. -- 978-80-7041-285-5 (brož.) International Conference on Technology in Mathematics Teaching. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- S. 36-37.
    I. Azeem, Muhammad


    matematika * technologie vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * matematický software * pedagogický výzkum * vyučování matematiky * články ze sborníku