Number of the records: 1  

Aktivita jako projekt

  1. Hasmanová Marhánková, Jaroslava

    Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek / Jaroslava Hasmanová Marhánková. -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. -- 170 s. -- (Studie ; sv. 94). -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-7419-152-7 (brož.) : Kč 395,00.

    aktivní stárnutí * stáří - sociální aspekty * senioři * kvalita života * životní styl * gender * Česko * monografie

Number of the records: 1