Number of the records: 1  

Člověk - prostředí - výchova

  1. Kraus, Blahoslav, 1943-

    Člověk - prostředí - výchova [elektronický zdroj] : k otázkám sociální pedagogiky / Blahoslav Kraus, Věra Poláčková et al. -- [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014]. -- Název z titulní obrazovky (verze z 20.6.2014). -- Obrázky v externích souborech. -- Část obrázků popsáno slovy. -- Obsahuje bibliografii. -- Přístup pouze pro oprávněné uživatele. -- Předloha: Brno : Paido, 2001. 199 s. 80-7315-004-2. -- Způsob přístupu: World Wide Web.
    I. Poláčková, Věra


    sociální pedagogika * pedagogika * sociologie * elektronický zdroj pro uživatele se specifickými potřebami

Number of the records: 1