Number of the records: 1  

Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků

  1. Integrace

    Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji / Veronika Růžičková (ed.). -- [Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Středisko Augustin, 2014]. -- Název z titulní obrazovky (verze z 4.9.2014). -- Obsahuje poznámky pod čarou. -- Obsahuje bibliografii. -- Přístup pouze pro oprávněné uživatele. -- Předloha: 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 137 s. Sborníky. 978-80-244-1738-7. -- Způsob přístupu: World Wide Web.
    I. Stoklasová, Veronika II. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta


    speciální pedagogika * děti se zdravotním postižením * osoby se zdravotním postižením * osoby se zrakovým postižením * osoby se sluchovým postižením * vzdělávání postižených * integrace postižených * vícenásobné postižení * elektronický zdroj pro uživatele se specifickými potřebami * sborníky

Number of the records: 1