Number of the records: 1  

Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike

  1. Kotulič, Rastislav

    Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike = The analytical view of the background and regional development strategies of the backward areas in the Slovak Republic / Rastislav Kotulič, Martina Marchevská. -- 2 tab. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny 2014. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 469 s.. -- 978-80-7435-367-3 (brož.). -- S. 41-47.
    I. Marchevská, Martina


    2001-2009 * regionální rozvoj * regionální ekonomika * slovenská ekonomika * ekonomická analýza * Slovensko * články ze sborníku
Number of the records: 1