Number of the records: 1  

Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu

  1. Charakteristiky rodinného prostředí pubescentů a adolescentů přicházejících do diagnostického ústavu = Characteristics of the family environment of pubescents and adolescents coming to a diagnostic institute / Jiřina Víravová. -- 4 grafy, 4 tabulky.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 724 s.. -- Texty k sociální práci. -- 978-80-7435-359-8 (brož.). -- S. 413-425.

    problémové děti * týrané děti * zanedbávané děti * násilí na dětech * problémové rodiny * výzkum - Česko * články ze sborníku
Number of the records: 1