Number of the records: 1  

Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání

  1. Biedermanová, Eva

    Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání = Selected social pathological phenomena of juveniles and adults during imprisonment and at liberty - the comparison / Eva Biedermanová. -- 1 graf, 2 tabulky.
    In: III. kriminologické dny. -- Vydání první. -- 465 stran. -- 978-80-7435-572-1. -- S. 327-335.

    sociální deviace * kriminalita * pachatelé trestných činů * vězni * výzkum - Česko - 2003-2013 * články ze sborníku
Number of the records: 1