Number of the records: 1  

Sociální a pastorační péče o současnou rodinu

  1. Chadima, Martin, 1970-

    Sociální a pastorační péče o současnou rodinu / Martin Chadima.
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. -- Vyd. 1.. -- 724 s.. -- 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- Texty k sociální práci. -- S. 620-630.

    pastorační péče * sociální péče - křesťanské pojetí * křesťanství * biblické texty * články ze sborníku
Number of the records: 1