Number of the records: 1  

Simultánní rovnice a modelování poptávky po nových bytových jednotkách

  1. Stránská Koťátková, Pavla

    Simultánní rovnice a modelování poptávky po nových bytových jednotkách = Simultaneous equations and modelling of new flat demand / Pavla Koťátková Stránská, Jaroslav Marek. -- 2 tabulky. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Hradecké ekonomické dny. -- Hradecké ekonomické dny 2015. -- Vydání první. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. -- 472 stran. -- 978-80-7435-547-9. -- S. 11-16.
    I. Marek, Jaroslav


    ekonometrie * ekonometrické modely * ekonomicko-matematické modely * simultánní rovnice * články ze sborníku
Number of the records: 1