Number of the records: 1  

Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu

  1. Koudelková, Věra, 1983-

    Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu / Věra Koudelková, Leoš Dvořák. -- 2 grafy, 5 obrázků. -- Abstract: Příspěvek popisuje tři experimenty, které byly inspirovány velmi častými miskoncepcemi středoškolských studentů v elektřině a magnetismu. První experiment se týká náboje na izolantu, druhý kvalitativně demonstruje Coulombův zákon, třetí ukazuje chování cívky v homogenním magnetickém poli. U každého experimentu je popsána také příslušná miskoncepce a výsledky výzkumu, které na ni ukazují. -- Dostupné též v elektronické podobě.
    In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. -- 1. vydání. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. -- 335 stran. -- 978-80-7435-372-7. -- S. 137-142.
    I. Dvořák, Leoš


    fyzika - studium a výuka * fyzikální pokusy * školní pokusy * elektřina * magnetismus * střední školy * články ze sborníku