Number of the records: 1  

"Chudé budete mít mezi sebou stále..."

  1. Chudé budete mít mezi sebou stále... Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století (konference) (2013 : Praha, Česko)

    "Chudé budete mít mezi sebou stále..." : od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století : stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze = "You will always have the poor among you..." : from charity to social policy in cities of the 18th to 20th centuries : articles and expanded papers from the 32nd scientific conference of the Prague City Archives, organised in cooperation with the Institute of History of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Humanities of Charles University on 8 and 9 October 2013 at the Clam-Gallas Palace in Prague / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek s redakční radou. -- Vydání první. -- Praha : Scriptorium, 2015. -- 731 stran ; ilustrace, faksimile, portréty. -- (Documenta Pragensia, ISSN 0231-7443 ; XXXIV). -- Obsahuje bibliografické odkazy. -- Částečně německý a slovenský text, anglická a německá resumé. -- Spoluvydavatel: Archiv hlavního města Prahy. -- ISBN : 978-80-86852-71-3 (Archiv hlavního města Prahy ; brožováno) : Kč 363,00. -- 978-80-88013-43-3 (Scriptorium ; brožováno).
    I. Fejtová, Olga, 1962- II. Ledvinka, Václav, 1947- III. Maříková, Martina IV. Pešek, Jiří, 1954- V. Archiv hlavního města Prahy VI. Clam-Gallasův palác (Praha, Česko) VII. Historický ústav (Akademie věd ČR) VIII. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií


    18.-20. století * chudoba - Evropa - 18.-20. století * sociální péče - Evropa - 18.-20. století * sociální politika - Evropa - 18.-20. století * charitativní činnost - Evropa - 18.-20. století * města - Evropa - 18.-20. století * sborníky konferencí

Number of the records: 1