Number of the records: 1  

Hodnotová orientace středoškolské mládeže v USA

  1. Ulrichová, Monika, 1974-

    Hodnotová orientace středoškolské mládeže v USA : zkušenosti z výuky v New Yorku / Monika Ulrichová. -- Summary: Příspěvek se dotýká hodnot u středoškolské americké mládeže. Přes obecné vymezení pojmu hodnota se čtenář dostane k souvislostem, které s hodnotami souvisí, jedná se zvláště o kulturu, která člověka, obklopuje nebo z které vychází. Hodnoty se také mohou měnit a vytvářet v souvislosti s prostředím, které jedince obklopuje. Příspěvek vychází z dvouleté osobní pedagogické zkušenosti na střední státní škole v New Yorku.
    In: Mládež a hodnoty 2010. -- 1. vydání. -- Olomouc : Hanex, 2010. -- 231 s.. -- 978-80-7409-035-6. -- S. 213-221.

    mládež - Spojené státy americké * středoškolští studenti - Spojené státy americké * školství - Spojené státy americké * hodnotová orientace * hodnoty * články ze sborníku
Number of the records: 1