Number of the records: 1  

Spolupráce při otevírání dveří na trh práce

  1. Deraas, Bendik Balstad

    Spolupráce při otevírání dveří na trh práce : uplatnění studentů se specifickými potřebami na trhu práce / Bendik Balstad Deraas. -- 5 obrázků. -- Abstract: Jak funguje vztah mezi studenty a obchodními společnostmi na půdě školy i prostřednictvím studentských dobrovolnických organizací a proč je vstup na trh práce prostřednictvím těchto kanálů pro studenty se specifickými potřebami obtížný.
    In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market. -- 186 s.. -- Praha : Powerprint, 2015. -- 978-80-87956-15-1.

    osoby se zdravotním postižením - Norsko * podporované zaměstnávání - Norsko * zaměstnávání osob se zdravotním postižením - Norsko * profesní uplatnění - Norsko * trh práce - Norsko * Norsko * články ze sborníku

Number of the records: 1