Number of the records: 1  

Geofyzikálne metódy v archeológii

  1. Tirpák, Ján, 1950-

    Geofyzikálne metódy v archeológii : metódy nedeštruktívneho prieskumu / Ján Tirpák. -- Nitra : Archeologický ústav SAV ; Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, 2010. -- 1 CD-ROM (102 stran) : ilustrace. -- Název z disku. -- Obsahuje bibliografii. -- ISBN : 978-80-89315-19-2.

    archeologie - geofyzikální metody * aplikovaná geofyzika * nedestruktivní archeologie * geofyzikální průzkum * archeologické výzkumy * vysokoškolská skripta * CD-ROM

Number of the records: 1