Number of the records: 1  

Mzdová účetní

  1. Mzdová

    Mzdová účetní : měsíčník pro praxi mzdových účetních. -- Roč. 25, č. 1-12 (2019). -- Olomouc : ANAG, 2019. -- 1x měsíčně. -- ISSN : 1211-1430.
    In: Mzdová účetní.

    účetnictví * pracovní právo * mzdy * pojištění * daně * sociální péče
    330 * 050
Number of the records: 1