Number of the records: 1  

Československé dějiny

  1. Husa, Václav, 1906-1965

    Československé dějiny : prozatímní učební text pro gymnásia a střední odborné školy / Václav Husa. 1. část, Do roku 1848. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. -- 156 s.

    dějepis * střední školy * gymnázia * učebnice
    93 * 372

Number of the records: 1