Number of the records: 1  

Anorganická chémia

  1. Langfelderová, Helena, 1940-1993

    Anorganická chémia : príklady a úlohy v anorganickej chémii. -- 1.vyd. -- Bratislava : Alfa, 1990. -- 313 s. -- ISBN : 80-05-00569-5 25.

    anorganická chemie * chemické příklady a úlohy * chemické příklady a úlohy * sbírky úloh

Number of the records: 1