Number of the records: 1  

Materiály a technologie

  1. Rychlíková, Berta

    Materiály a technologie : nauka o kovech. -- Ostrava : Pedagogická fakulta, 1989. -- 250 s. -- ISBN : 80-7042-002-2 : 10.

    technika * kovy * kovové materiály * technologie kovů * vysokoškolská skripta