Number of the records: 1  

Matematika pro I. ročník gymnázia

  1. Šedivý, Jaroslav, 1934-1988

    Matematika pro I. ročník gymnázia / [Jaroslav Šedivý a kolektiv]. Sešit 2. -- Vyd. 1. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. -- 282 s. -- (Učebnice pro gymnázia).

    matematika * gymnázia * učebnice

Number of the records: 1