Number of the records: 1  

Multicultural education

  1. Multicultural

    Multicultural education : 1995/96 / editor Fred Schultz. -- 2nd ed. -- Guilford : Dushkin Publishing Group, c1995. -- 240 s. -- (Annual Editions). -- ISBN : 1-56134-364-1 : 120.
    I. Schultz, Fred


    vzdělání * všeobecné vzdělání * časopisecké články * výchova
    37

Number of the records: 1