Number of the records: 1  

Některé vývojové křivky formálního deduktivního usuzování u dětí 8-15letých

  1. Některé vývojové křivky formálního deduktivního usuzování u dětí 8-15letých / Stanislav Langer.
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. -- 193 s.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. -- s. 135-164 : 6 tab., 12 grafů.

    inteligence (schopnost) * výzkum * myšlení * formální dedukce * děti a mládež * články ze sborníku
Number of the records: 1