Number of the records: 1  

Čítanka pro druhou třídu středních škol

  1. Čítanka

    Čítanka pro druhou třídu středních škol / sestavil Frant. V. Vykoukal. -- 3., přeprac. vyd. -- V Praze : Jednota českých filologů, 1912. -- 244 s.
    I. Vykoukal, František Vladimír, 1857-1933


    střední školy * učebnice * čítanky * historický fond učebnic
    372 * 82

Number of the records: 1