Number of the records: 1  

Jak žít a hlavně jak jíst ve stáří

  1. Hejda, Stanislav, 1928-1994

    Jak žít a hlavně jak jíst ve stáří / Stanislav Hejda. -- 1. vyd. -- Praha : Avicenum, 1972. -- 254 s. ; 8°.

    zdraví * stravování * stáří * životospráva * senioři
    61

Number of the records: 1