Number of the records: 1  

Učebnice zeměpisu pro vyšší třídy škol středních a I. a II. ročník učitelských ústavů

  1. Nikolau, Stanislav, 1878-1950

    Učebnice zeměpisu pro vyšší třídy škol středních a I. a II. ročník učitelských ústavů / sepsal Stanislav Nikolau. -- 6. přeprac. vyd. -- V Praze : Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1929. -- 343 s. -- S 91 vyobrazeními, mapkami a diagramy.

    zeměpis * střední školy * pedagogické ústavy * učebnice * historický fond učebnic
    91 * 372

Number of the records: 1