Number of the records: 1  

Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské

  1. Volf, Jan, 1863-1938

    Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské / vypracoval Jan Volf. -- 4. vyd. -- V Českých Budějovicích : Nákladem a ve prospěch Sarafínského díla lásky, 1927. -- 119 s. : il. -- Vypracováno na základě nových pramenů a učebnice kanovníka V. Macka.

    náboženská výchova * církevní dějiny * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1