Number of the records: 1  

Tělovýchova malých dětí

  1. Thulin, J. G., 1875-1965

    Tělovýchova malých dětí : pro nižší stupeň škol národních a školy mateřské i pro výchovu v rodině / J.G.Thulin. -- V Praze : Státní nakladatelství, 1933. -- 276 s. -- 23262.

    tělovýchova * tělesná výchova * mateřské školy * národní školy * učebnice * historický fond učebnic
    796 * 372

Number of the records: 1