Number of the records: 1  

Základy geologie pro IV. ročník gymnázií

  1. Základy geologie pro IV. ročník gymnázií : experimentální učební text volitelné skupiny odborných předmětů : základy ložiskové geologie / Mojmír Eliáš a kolektiv. -- 2. vyd. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984 Brno : Geofyzika. -- 239 s. ; 21 cm. -- ISBN : 13 Kčs.

    geologie * gymnázia * učebnice
    57 * 372

Number of the records: 1