Number of the records: 1  

Dějiny středověku

  1. Dějiny

    Dějiny středověku : učební text pro III. třídu středních škol / zpracovali: Jan Dědina ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1950. -- 160 s.
    I. Dědina, Jan, nar. 1906


    dějepis * střední školy * učebnice
    372 * 93

Number of the records: 1