Number of the records: 1  

Díly světa mimo Evropu

  1. Díly

    Díly světa mimo Evropu : učebnice zeměpisu pro první třídu středních škol / zpracovali J. Dědina ... [et al.]. -- 2. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1950. -- 258 s.
    I. Dědina, Jan, nar. 1906


    zeměpis * střední školy * učebnice
    91 * 372

Number of the records: 1