Number of the records: 1  

Přehled hospodářského zeměpisu světa

  1. Matoušek, Vladimír, 1910-

    Přehled hospodářského zeměpisu světa : učební text pro 2. pololetí 9. ročníku základní devítileté školy / [zpracovali Vladimír Matoušek, Josef Doubrava]. -- 4. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962. -- 60 s. : il., mapy. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy).
    I. Doubrava, Josef, 1918-1986


    zeměpis * ekonomická geografie * učebnice základních škol - 9. ročník ZŠ * historický fond učebnic

Number of the records: 1