Number of the records: 1  

Kraje ČSSR

  1. Kraje ČSSR : doplněk k učebnici zeměpisu pro 8. ročník / Josef Doubrava. -- Vyd. 1. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960. -- 139 s. : il., mapy. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy).

    zeměpis * Československo * učebnice základních škol - 8. ročník ZŠ * historický fond učebnic

Number of the records: 1