Number of the records: 1  

K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce

  1. K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce : (na materiále ruského jazyka) / Josef Veselý.
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. -- 127 s.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. -- S. 105-123.

    lingvistika * mluvený projev * ruština * články ze sborníku
Number of the records: 1