Number of the records: 1  

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol

  1. Kameníček, František, 1856-1930

    Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Třetí díl, Nový věk / napsali Frant. Kameníček a Rud. Dvořák. -- 2., značně zkrác. a opr. vyd. -- V Praze : Nákladem J. Otty, 1898. -- 259 s. : il. + 4 mapy.
    I. Dvořák, Rudolf, 1861-1919


    dějepis * dějiny novověku * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Number of the records: 1